Státní maturita z ruštiny 2021

Maturita z ruského jazyka onlineVítejte na webu o ruštině Státní Maturita – Ruština.cz, který byl navržen a vytvořen pro maturanty všech gymnázií a středních škol, kde se vyučuje ruský jazyk a jeho studium může být zakončeno maturitou z ruštiny. Dobře jste si vybrali – ruština se stala velmi důležitým světovým jazykem, který dnes, zejména budete-li hledat zaměstnání v ČR, využijete stejně dobře jako například angličtinu nebo němčinu. Přinášíme Vám online místo pro Vaše pohodové studium a komfortní přípravu k významné jazykové zkoušce z ruštiny, kterou je nová státní maturita z ruského jazyka.

Jak obtížné je složit maturitu z ruštiny 2021?

Složíte-li maturitu z ruštiny 2021, můžete si být jisti, že se ve světě rusky domluvíte. Celá maturita z RJ je otiž na úrovni B1 – představte si tedy sami sebe jako cestovatele, který si ve světě rusky poradí téměř v jakékoliv každodenní situaci – slovem i písmem.

Co všechno se naučit pro úspěšné složení maturity z RJ 2021?

Abyste maturitu z ruštiny složili, musíte splnit všechny tři části, které tato zkouška obnáší. Těmito částmi jsou didaktický test z ruského jazyka, písemná práce a ústní zkouška.

První částí je didaktický test, ve kterém budete testování z Vašeho porozumění mluvené ruštině a Vaší dovednosti čtení rusky.

Po testu následuje písemná práce, ve které budete muset prokázat, že si umíte rusky poradit s nejběžnějšími typy textů, jako jsou formální dopis, neformální dopis (kamarádovi), často se v zadání objevující článek – např. do časopisu, motivační dopis pro zaměstnavatele, charakteristika osoby, místa nebo věci, formální a neformální e-mail, vypravování o něčem, co se stalo, návod nebo instrukce, pozvánka např. na nějakou událost, oznámení např. o nějaké konané akci, vzkaz kamarádovi nebo třeba učiteli. Všechny tyto slohové útvary pro maturitu z ruštiny jsou vždy plně dány zadáním.

Po písemné práce následuje už jen ústní zkouška, ve které budete s Vaším zkoušejícím prokazovat svojí dovednost mluvení v ruském jazyce. Budete odpovídat na otevřené otázky, popisovat obrázek a porovnávat jej, samostatně hovořit, rozebírat maturitní otázky ruština a řešit komunikační situace.

Aktivní příprava ke státní maturitě z ruského jazyka

Přejeme všem maturantům z ruštiny příjemnou a pohodovou přípravu k maturitě, a aby Vám vůbec nic neuniklo, sledujte facebookovou stránku Maturita z ruštiny. Pokud chcete být u maturity z ruštiny úspěšní, využijte kurzy ruštiny a určitě využívejte jen všeobecně doporučované a kvalitní učebnice ruštiny, které zaručují efektivní využití času přípravy na státní maturitu z RJ.

Mnoho úspěchů u nové maturity z ruského jazyka!