Ústní zkouška

ustni-zkouska-rjPoslední, třetí částí maturity je ústní zkouška. První a druhou částí je didaktický test a písemná práce. U ústní zkoušky Vás bude zkoušející testovat z Vaší dovednosti mluvit rusky a Vy mu budete muset dokázat, že to zvládnete. Jakým způsobem se připravit, jaké úlohy se u ústní zkoušky objevují a jak se na tyto typové úlohy naučit tak, abyste získali vynikající hodnocení?

Jak ústní zkouška z ruského jazyka probíhá?

Ústní zkouška z RJ trvá 15 minut a skládá se ze čtyř částí. Po Vašem představení se rusky (0,5 min) následuje první část, kde Vám zkoušející položí několik otázek, na které je budou očekávány detailní odpovědi z Vaší strany (2,5 min). V druhé části ústní zkoušky (4 min) budete popisovat a porovnávat obrázky a samostatně mluvit o jednom tématu. V třetí části ústní zkoušky (5 min) budete se zkoušejícím probírat maturitní témata nebo maturitní otázky, které si určuje každá škola podle sebe, např. podle svého oboru. Může zde být samostatné mluvení k danému tématu, dialog nebo cokoliv jiného. V poslední, čtvrté části zkoušky (3 min) budete vystupovat sami za sebe a řešit se zkoušejícím nějakou komunikační situaci – zkoušející bude hrát nějakou roli a Vy musíte na základě dialogu s ní/m dojít k nějakému cíli, který je vždy dán zadáním.

Jaký je čas na přípravu k ústní zkoušce z ruského jazyka?

Po tahání otázky máte 20 minut na přípravu, při které máte vždy k dispozici slovník a zadání zkoušky, a můžete mít také další materiály (mapy, obrázky, texty apod.) – tyto materiály si každá škola připravuje sama.

Jak se ústní zkouška z RJ hodnotí?

Každá část se hodnotí zvlášť a Vy můžete za každou tuto část získat maximálně 9 bodů, a až 3 další body za Vaší výslovnost (za celou zkoušku); za celou ústní zkoušku můžete tedy získat celkem 39 bodů. Minimální počet bodů pro projití je zisk alespoň 44% bodů z maxima, což je tedy 18 bodů včetně.

Přejeme všem maturantům z ruského jazyka mnoho úspěchů nejen u ústní zkoušky!