Ústní zkouška

ustni-zkouska-rjPoslední, třetí částí maturity je ústní zkouška. První a druhou částí je didaktický test a písemná práce. U ústní zkoušky Vás bude zkoušející testovat z Vaší dovednosti mluvit rusky a Vy mu budete muset dokázat, že to zvládnete. Jakým způsobem se připravit, jaké úlohy se u ústní zkoušky objevují a jak se na tyto typové úlohy naučit tak, abyste získali vynikající hodnocení?

Jak ústní zkouška z ruského jazyka probíhá?

Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška z ruštiny vypadat. Zpravidla ale narazíte na části nebo úlohy, které se u ústní zkoušky z ruštiny na většině škol neustále opakují. Každá část či úloha zpravidla prověřuje trochu jinou dovednost mluvení rusky, je třeba tedy být ve střehu 🙂 Celá maturitní ústní zkouška z ruštiny samozřejmě probíhá v ruském jazyce.

Ústní zkouška z RJ většinou trvá 15 minut a skládá se z několika částí. Jedná se zejména o představení se rusky, odpovídání na otázky zkoušejícího, popisování a porovnávání obrázků, řešení komunikační situace a samostatné mluvení o jednom tématu. Dále také můžete očekávat povídání o  maturitních tématech nebo maturitních otázkách, které si určuje každá škola podle sebe, např. podle svého oboru. Může zde být samostatné mluvení k danému tématu, dialog nebo cokoliv jiného.

Jaký je čas na přípravu k ústní zkoušce z ruského jazyka?

Po tahání otázky máte 20 minut na přípravu, při které máte vždy k dispozici slovník a zadání zkoušky, a můžete mít také další materiály (mapy, obrázky, texty apod.) – tyto materiály si každá škola připravuje sama.

Jak se ústní zkouška z RJ hodnotí?

Každá část se hodnotí zvlášť a Vy můžete za každou tuto část získat maximálně 9 bodů, a až 3 další body za Vaší výslovnost (za celou zkoušku); za celou ústní zkoušku můžete tedy získat celkem 39 bodů. Minimální počet bodů pro projití je zisk alespoň 44% bodů z maxima, což je tedy 18 bodů včetně.

Přejeme všem maturantům z ruského jazyka mnoho úspěchů nejen u ústní zkoušky!