Didaktický test

didakticky-test-rusky-jazykDidaktický test je první částí státní maturitní zkoušky z ruského jazyka. Po didaktickém testu následuje ústní zkouška. Didaktický test se dá v podstatě rozdělit na dvě části, kterými je poslechový test a test čtení s porozuměním a jazykové kompetence. Poslechový test obsahuje několik různých typů poslechových úloh, které Vás budou zkoušet z Vaší úrovně porozumění mluvenému ruskému jazyku. V části čtení na Vás čeká několik cvičení, které budou testovat Vaší dovednost čtení rusky. Budete v ruských textech hledat nebo například propojovat různé informace. Posledním cvičením je cvičení na jazykovou kompetenci, což jinými slovy znamená test gramatiky ruského jazyka.

Hodnocení didaktického testu z ruského jazyka

Hodnocení testu od roku 2016

Za celý didaktický test z ruštiny můžete od maturitního roku 2016 získat maximálně 95 bodů. Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro projití testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně. Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test z ruského jazyka.

Hodnocení v maturitních ročnících 2010-2015

Z celého didaktického testu jste v letech 2010-2015 mohli získat maximálně 63 bodů. Hranice úspěšnosti byla 44%, což znamenalo zisk minimálně 28 bodů včetně, abyste uspěli.

Pokud se Vám didaktický test nepodaří úspěšně složit, opakujete jej v příštím maturitním termínu. Vždy opakujete pouze tu část maturitní zkoušky z ruštiny, kterou jste nesplnili, nikoliv celou maturitní zkoušky z ruštiny.

Didaktické testy – ruský jazyk

Didaktické testy z ruského jazyka 2024

Didaktické testy z ruského jazyka 2023

Didaktické testy z ruského jazyka 2022

Didaktické testy z ruského jazyka 2021

Didaktické testy z ruského jazyka 2020

Didaktické testy z ruského jazyka 2019

Didaktické testy z ruského jazyka 2018

Didaktické testy z ruského jazyka 2017

Didaktické testy z ruského jazyka 2016

Didaktické testy z ruského jazyka 2015

Didaktické testy z ruského jazyka 2014

Didaktické testy z ruského jazyka 2013

Didaktické testy z ruského jazyka 2012

Didaktické testy z ruského jazyka 2011

Didaktické testy z ruského jazyka 2010

Online maturitní didaktické testy

Testy český jazyk
Testy anglický jazyk
Testy německý jazyk
Testy matematika
Testy francouzský jazyk
Testy španělský jazyk

Didaktické testy z ruského jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.