Písemná práce

pisemna-prace-rustinaK písemné práci z ruštiny přistupujute ihned po dopsání první části státní maturity z ruštiny, kterou je didaktický test. Po napsání písemné práce Vás čeká poslední, třetí část maturity z RJ, kterou je ústní zkouška. Všechny tři části je třeba splnit, chcete-li maturitu z ruského jazyka složit. Co se písemné práce z ruského jazyka týče, velmi se doporučuje projít si co nejvíce oficiálních zadání z předchozích maturitních ročníků a tato zadání si cvičně nanečisto vypracovat. Čím více zadání si předem vyzkoušíte, tím více budete vědět, co od Vás tvůrci maturitních zadání očekávají a zvyšujete tak Vaší šanci na zisk co nejlepšího hodnocení v této části maturity z ruského jazyka.

Co můžete očekávat u maturitní písemné práce z ruského jazyka?

Úroveň, která se od Vás pro psaní písemné práce u maturity z ruštiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Od roku 2013 se maturuje pouze na jediné, této úrovni, do roku 2012 se maturovalo na úrovních dvou, mohli jste si vybrat ještě obtížnější variantu na úrovni B2 SERR.

V maturitní písemné práci se běžně vyskytují dvě části. První část bývá delší, budete psát text s rozsahem 120-150 slov, druhá část písemné práce bývá kratší, s rozsahem 60-70 slov. (Do roku 2012, kdy se mohla psát i vyšší úroveň obtížnosti, měla první část písemné práce 210-240 slov a druhá část 100-120 slov.)

U písemné práce z ruštiny se můžou objevit různé typy textů; jsou to následující slohové útvary: neformální dopis kamarádovi, článek, formální dopis, motivační dopis, oznámení, pozvánka, charakteristika, e-mail, vypravování, vzkaz, popis, vypravování, instrukce nebo návod. Vždy je nutno zamyslet se nad formálními náležitostmi daného typu textu, jako je jeho formálnost, grafické členění textu nebo jiné vlastnosti.

Jak vypadají zadání maturitních prací z ruštiny, které byly kdy publikovány? Všechna dostupná zadání naleznete na našem webu:

Písemné práce – ruský jazyk

Písemné práce z ruského jazyka 2021

Písemné práce z ruského jazyka 2020

Písemné práce z ruského jazyka 2019

Písemné práce z ruského jazyka 2018

Písemné práce z ruského jazyka 2017

Písemné práce z ruského jazyka 2016

Písemné práce z ruského jazyka 2015

Písemné práce z ruského jazyka 2014

Písemné práce z ruského jazyka 2013

Písemné práce z ruského jazyka 2012

Písemné práce z ruského jazyka 2011

Písemné práce z ruského jazyka 2010

Online maturitní písemné práce

Maturitní písemky z češtiny
Maturitní písemky z angličtiny
Maturitní písemky z němčiny
Maturitní písemky z francouzštiny
Maturitní písemky ze španělštiny

Písemné práce z ruského jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.